Profile

Join date: Jul 1, 2022

About

เนื้อเพลง เรายังมีความหวัง - ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ในวันที่เหนื่อยล้าและเศร้า ในวันที่ภูเขาโถมทับบนอก แต่เรายังมีความหวัง ในวันที่แหวกว่ายให้ถึงฝั่ง ในวันที่คลื่นรุนแรงโหมซัดห่างฝั่ง แต่เรายังมีความหวัง เนื้อเพลง เรายังมีความหวัง ทุกเช้าทุกค่ำทุกวันยังอิ่มสุข ถ้อยคำยังนึกถึงทุกวันวานหนทางขวากหนามขวางทางเส้นชัย ไม่มีสิ่งใดขวางใจ โจนทะยาน เนื้อเพลง เรายังมีความหวัง ทุกเช้าทุกค่ำทุกวันยังอิ่มสุข ถ้อยคำยังนึกถึงทุกวันวาน หนทางขวากหนามขวางทางเส้นชัย ไม่มีสิ่งใดขวางใจ โจนทะยาน เนื้อเพลง ในวันที่เหนื่อยล้าและเศร้า ในวันที่ภูเขาโถมทับบนอก เนื้อเพลง แต่เรายังมีความหวัง แต่เรายังมีความหวัง แต่เรายังมีความหวัง

เนื้อเพลง เรายังมีความหวัง

More actions